Ghế Sofa Băng Dài Giá Rẻ tại TPHCM – Mẫu Ghế Sofa Văng 2017

Mẫu Ghế Sofa Băng Dài, Sofa Văng, Sofa Đôi, Sofa 2 chỗ, Sofa 3 chỗ Giá Rẻ 2017 tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Vũng Tàu, Long Xuyên

Sofa băng dài giá rẻ | Sofa đôi giá rẻ tại Nội thất Hà An được thiết kế tinh xảo, màu sắc đa dạng theo nhiều phong cách để phù với với nội thất phòng khách của bạn. Chất liệu được làm từ các loại gỗ tự nhiên đã qua xử lý mối mọt, nệm mút (mousse) D40 cao cấp, vải nỉ, simili nhập khẩu Malaysia. Bạn sẽ hài lòng khi sử dụng sản phẩm Sofa băng dài giá rẻ | Sofa 2 chỗ ngồi giá rẻ của chúng tôi.

Ghế Sofa Băng 001B Ghế Sofa Băng 002B
GHẾ SOFA BĂNG 001B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.400.000đ
LH: 0914 88 16 18 – 01248 15 16 18
GHẾ SOFA BĂNG 002B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.400.000đ
LH: 0914 88 16 18 – 01248 15 16 18
Ghế Sofa Băng 003B Ghế Sofa Băng 004B
GHẾ SOFA BĂNG 003B
KT: 1.8*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.000.000đ
LH: 0914 88 16 18 – 01248 15 16 18
GHẾ SOFA BĂNG 004B
KT: 1.8*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.400.000đ
LH: 0914 88 16 18 – 01248 15 16 18
Ghế Sofa Băng 005B Ghế Sofa Băng 006B
GHẾ SOFA BĂNG 005B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.400.000đ
LH: 0914 88 16 18 – 01248 15 16 18
GHẾ SOFA BĂNG 006B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.800.000đ
LH: 0914 88 16 18 – 01248 15 16 18
Ghế Sofa Băng 007B Ghế Sofa Băng 008B
GHẾ SOFA BĂNG 007B
KT: 1.8*.0.8*0.4(DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.200.000đ Ghế Đôn 0.5*0.35 800.000đ
LH: 0914 88 16 18 – 01248 15 16 18
GHẾ SOFA BĂNG 008B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Simili Malaysia
Giá: 5.200.000đ Ghế Đơn 2.600.000đ
LH: 0914 88 16 18 – 01248 15 16 18
Ghế Sofa Băng 009B Ghế Sofa Băng 010B
GHẾ SOFA BĂNG 009B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.200.000đ
LH: 0914 88 16 18 – 01248 15 16 18
GHẾ SOFA BĂNG 010B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Simili Malaysia
Giá: 5.500.000đ
LH: 0914 88 16 18 – 01248 15 16 18
Ghế Sofa Băng 011B Ghế Sofa Băng 012B
GHẾ SOFA BĂNG 011B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Simili Malaysia
Giá: 5.800.000đ
LH: 0914 88 16 18 – 01248 15 16 18
GHẾ SOFA BĂNG 012B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Simili Malaysia
Giá: 6.200.000đ
LH: 0914 88 16 18 – 01248 15 16 18
Ghế Sofa Băng 013B Ghế Sofa Băng 014B
GHẾ SOFA BĂNG 013B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.200.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 014B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Simili Malaysia
Giá: 5.200.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 015B Ghế Sofa Băng 016B
GHẾ SOFA BĂNG 015B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 6.200.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 016B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.200.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 017B Ghế Sofa Băng 018B
GHẾ SOFA BĂNG 017B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.200.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 018B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.200.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 019B Ghế Sofa Băng 020B
GHẾ SOFA BĂNG 019B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.500.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 020B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.200.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 021B Ghế Sofa Băng 022B
GHẾ SOFA BĂNG 021B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Simili Malaysia
Giá: 5.800.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 022B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.500.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 023B Ghế Sofa Băng 024B
GHẾ SOFA BĂNG 023B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.500.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.1
GHẾ SOFA BĂNG 024B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.200.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 025B Ghế Sofa Băng 026B
GHẾ SOFA BĂNG 025B
KT: 1.6*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 4.500.000đ Ghế Đơn 2.200.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 026B
KT: 1.6*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 4.500.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 027B Ghế Sofa Băng 028B
GHẾ SOFA BĂNG 027B
KT: 1.8*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.000.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 028B
KT: 1.8*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.000.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 029B Ghế Sofa Băng 030B
GHẾ SOFA BĂNG 029B
KT: 1.8*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.000.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 030B
KT: 2.7*1.7*0.4 (DxRxC),Simili Malaysia
Giá: 5.900.000đ Ghế Đơn 3.100.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 031B Ghế Sofa Băng 032B
GHẾ SOFA BĂNG 031B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.500.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 032B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.200.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 033B Ghế Sofa Băng 034B
GHẾ SOFA BĂNG 033B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.400.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 034B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Simili Malaysia
Giá: 5.600.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 035B Ghế Sofa Băng 036B
GHẾ SOFA BĂNG 035B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.200.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 036B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.200.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 037B Ghế Sofa Băng 038B
GHẾ SOFA BĂNG 037B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Simili Malaysia
Giá: 5.800.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 038B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.200.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 039B Ghế Sofa Băng 040B
GHẾ SOFA BĂNG 039B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Simili Malaysia
Giá: 5.500.000đ Ghế Đơn 1.4*0.8 2.900.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 040B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.400.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 041B Ghế Sofa Băng 042B
GHẾ SOFA BĂNG 041B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.800.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 042B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.500.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 043B Ghế Sofa Băng 044B
GHẾ SOFA BĂNG 043B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.200.000đ Ghế Đôn 600.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 044B
KT: 2.0*0.8*0.4 và 1.8*0.8*0.4(DxRxC),Simili Malaysia
Giá: 8.900.000đ Bàn 3.200.000đ Ghế Đôn 800.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 045B Ghế Sofa Băng 046B
GHẾ SOFA BĂNG 045B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Simili Malaysia
Giá: 5.200.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 046B
KT: 2.0*0.8*0.4 và 1.8*0.8*0.4(DxRxC),Simili Malaysia
Giá: 8.900.000đ Bàn 4.200.000đ Ghế Đôn 800.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 047B Ghế Sofa Băng 048B
GHẾ SOFA BĂNG 047B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.400.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 048B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.200.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 049B Ghế Sofa Băng 050B
GHẾ SOFA BĂNG 049B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.200.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 050B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.200.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 051B Ghế Sofa Băng 052B
GHẾ SOFA BĂNG 051B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.400.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 052B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.400.000đ Ghế Đơn 2.500.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 053B Ghế Sofa Băng 054B
GHẾ SOFA BĂNG 053B
KT: 1.8*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.000.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 054B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.200.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 055B Ghế Sofa Băng 056B
GHẾ SOFA BĂNG 055B
KT: 2.0*0.8*0.4 và 1.4*0.8*0.4(DxRxC),Simili Malaysia
Giá: 8.200.000đ Bàn 2.800.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 056B
KT: 1.8*1.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.200.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 057B Ghế Sofa Băng 058B
GHẾ SOFA BĂNG 057B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.800.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 058B
KT: 1.6*0.8*0.4 SL 3 băng (DxRxC),Simili Malaysia
Giá: 12.900.000đ Bàn 2.800.000đ Ghế Đơn
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 059B Ghế Sofa Băng 060B
GHẾ SOFA BĂNG 059B
KT: 1.4*1.4*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 4.500.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 060B
KT: 1.6*1.5*0.4 (DxRxC),Simili Malaysia
Giá: 5.200.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 061B Ghế Sofa Băng 062B
GHẾ SOFA BĂNG 061B
KT: 1.6*0.8*0.4 SL 2 băng (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 8.800.000đ Ghế Đôn 700.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 062B
KT: 2.0*1.0*0.4 (DxRxC),Simili Malaysia
Giá: 5.800.000đ Băng đơn 1*6*0.8 4.800.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 063B Ghế Sofa Băng 064B
GHẾ SOFA BĂNG 063B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.000.000đ Ghế Đơn 2.500.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 064B
KT: 2.5*1.5*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.200.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 065B Ghế Sofa Băng 066B
GHẾ SOFA BĂNG 065B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Simili Malaysia
Giá: 5.800.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 066B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Simili Malaysia
Giá: 6.200.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 067B Ghế Sofa Băng 068B
GHẾ SOFA BĂNG 067B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.200.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 068B
KT: 2.4*0.8*0.4 (DxRxC),Simili Malaysia
Giá: 6.500.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 069B Ghế Sofa Băng 070B
GHẾ SOFA BĂNG 069B
KT: 1.6*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 4.800.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 070B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 4.800.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 071B Ghế Sofa Băng 072B
GHẾ SOFA BĂNG 071B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.300.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 072B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.300.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 073B Ghế Sofa Băng 074B
GHẾ SOFA BĂNG 073B
KT: 1.6*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 4.800.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 074B
KT: 1.8*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.000.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 075B Ghế Sofa Băng 076B
GHẾ SOFA BĂNG 075B
KT: 1.8*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.00.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 076B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.300.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 077B Ghế Sofa Băng 078B
GHẾ SOFA BĂNG 077B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.800.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 078B
KT: 1.8*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.200.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
Ghế Sofa Băng 079B Ghế Sofa Băng 080B
GHẾ SOFA BĂNG 079B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.000.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18
GHẾ SOFA BĂNG 080B
KT: 2.0*0.8*0.4 (DxRxC),Vải Nhung,Nỉ,Bố
Giá: 5.500.000đ
LH: 0914.88.16.18 – 01248.15.16.18

4 lưu ý khi chọn sofa phòng khách

Không phải cứ một bộ sofa đẹp hay đắt giá là đủ. Người sử dụng sofa phòng khách phải chú ý đến rất nhiều quy tắc phong thủy để mang lại sự may mắn, thịnh vượng.

Sofa là điểm nhấn chính của phòng khách, nơi tiếp khách và đại diện cho đẳng cấp cũng như mức độ chăm sóc của chủ nhà với căn phòng của họ. Đối với những người đặc biệt chú ý, phong thủy phòng khách đóng vai trò quan trọng trong việc bày trí sofa phòng khách, từ đó ảnh hưởng đến cả bộ mặt căn phòng. Vậy, đâu là những điểm lưu ý quan trọng nhất cho một bộ sofa phòng khách đẹp cả về hình thức lẫn ý nghĩa?

4-luu-y-khi-chon-sofa-phong-khach
Sofa tạo nên nét quyến rũ

Nên đặt sofa ở đâu?

Các bộ sofa phòng khách thường ở giữa phòng hoặc được đặt ở một góc phòng tạo vẻ ấm cúng, tùy thuộc vào tính cách của chủ nhà. Tuy nhiên, phải đảm bảo các nguyên tắc về vị trí như sau:

Sofa nên được đặt tựa vào tường. Theo phong thủy, đó là thế “hạo sơn”, tức tựa lưng vào vách núi. Điều này ngầm ý xây dựng một chỗ dựa vững chắc cho người ngồi, từ đó vận mệnh cả căn nhà cũng bền vững, không biến động. Nếu không thể đặt sofa dựa tường, bạn có thể dùng tủ hoặc kệ sách lớn thay thế, miễn sao không để sofa trôi giữa phòng.

4-luu-y-khi-chon-sofa-phong-khach-2
Sofa luôn cần tựa vào tường

Sofa nên kê ở hướng cát của nhà để mang lại sự bình an. Tuyệt đối không đặt sofa ở hướng đối diện cửa chính. Điều này sẽ dẫn tới việc gia chủ ly tán theo góc độ tâm lý.

Sofa nên hướng vào hướng vượng, gồm có hướng chính Đông, hướng Đông Bắc, hướng chính Tây và hướng chính Nam. Đảm bảo điều này đồng nghĩa sẽ đem lại tài lộc cho bạn.

Chọn sofa phù hợp

Khi chọn sofa phòng khách, nên chọn 1 bộ hoàn chỉnh, cân đối về kích thước và đồng màu. Ngoài ra, cần chú ý kích thước phù hợp cho sofa, cân đối với độ lớn căn phòng, điều này làm điểm tựa tâm lý cho một sự hài hòa.

4-luu-y-khi-chon-sofa-phong-khach-3
Khi chọn sofa phòng khách, nên chọn một bộ đồng màu và cân đối với không gian phòng.

Về màu sắc, kích cỡ, bạn có thể lên các diễn đàn rao vặt bất động sản, đồ trang trí nội thất… để tham khảo hình dáng, mức giá. Một bộ sofa đẹp cách mấy nếu không tương xứng với màu sắc, chất liệu đồ đạc trong nhà thì cũng không đẹp về thẩm mỹ và không hợp phong thủy.

Về kiểu dáng, dù chọn sofa hình chữ gì cũng phải đầy đủ một bộ. Không nên dùng sofa nửa bộ, hoặc thay thế vài phần của sofa lấy từ bộ khác, sẽ tạo sự bất ổn về mặt phong thủy.

Để đảm bảo sofa vẫn là một bộ khi lỡ hư vài phần, bạn có thể tìm mua lại ở các cửa hàng nội thất giá rẻ.

Chú ý lưng sofa

Sofa phòng khách khi được đặt chắc chắn sẽ phải kết hợp với các dụng cụ khác để phối cho diện mạo phòng. Tuy nhiên nên chú ý không đặt những thứ sau đây vào lưng sofa để đảm bảo phong thủy phòng khách.

Kể cả khi đặt sofa dựa lưng vào tường, vẫn phải đảm bảo sát tường, không để lộ khoảng không.

4-luu-y-khi-chon-sofa-phong-khach-4
Sofa cần đồng bộ, hài hòa

Sau lưng sofa không đặt bể cá hoặc bể nước trang trí. Phong thủy cho thấy nước là đặc trưng cho sự luân chuyển, ngược lại hoàn toàn với quy tắc cần sự vững chắc cho lưng sofa.

Sau lưng sofa không đặt gương soi. Thứ nhất phần gáy của gia chủ sẽ lộ, tạo tâm lý bất an. Thứ hai, sự phản xạ của gương không tốt cho các buổi nói chuyện, không phù hợp để tiếp khách. Thứ ba về góc độ tâm linh, người chủ sẽ không muốn ai thấy tất tần tật những điều họ không muốn đưa ra ngoài.

Phía trên sofa

Phía trên sofa không được có ảnh đèn trực tiếp rọi xuống. Về sức khỏe, đèn chiếu thẳng vào đầu trong thời gian dài là không tốt. Chưa kể sofa còn có tác dụng nằm ngủ, và đèn rọi thẳng mặt không hề tốt.

Về mặt thẩm mỹ, bạn cũng sẽ thấy khó chịu nếu chiếc đèn đặt lệch trung tâm – khoảng không của bộ sofa.
Về phong thủy, đèn chiếu thẳng vào đầu gọi là có sát khí, sẽ khiến gia chủ căng thẳng thần kinh.

Sofa phòng khách cũng đặc biệt chú ý không nên để sofa ở vị trí có xà ngang trên đầu. Phong thủy cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến toàn bộ thành viên trong gia đình.

Trên thực tế, bạn vẫn có thể tham khảo qua hình ảnh về cách sắp xếp đồ đạc, đặt sofa trong phòng khách, nó cũng là giải pháp khá nhanh gọn. Kết hợp với “mẹo” mà Chợ Tốt đã gợi ý như trên, chắc chắn bạn sẽ có một khu vực đặt sofa vừa đẹp vừa đáp ứng phong thủy.

Đóng [X]