Kệ tivi giá rẻ

Kệ tivi gỗ hiện đại  – Ke tivi giá rẻ tại TPHCM

ke-tivi-gia-re-001
Kệ Tivi Giá Rẻ 001
ke-tivi-gia-re-002
Kệ Tivi Giá Rẻ 002
Kệ dưới 2.0*0.35*0.4m, kệ treo trên 2.0*0.25*0.2m
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 3.800.000 VND
Kích thước 2.4*2.1m. Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 11.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-003
Kệ Tivi Giá Rẻ 003
ke-tivi-gia-re-004
Kệ Tivi Giá Rẻ 004
Kệ dưới 1.8*0.35 m, trên 4 kệ 1.2*0.3m
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 8.000.000 VND
Kệ dưới 2.0*0.5m, kệ bên trái 1.0*2.4m
Kệ bên phải 1.2*1.2m. Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 15.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-005
Kệ Tivi Giá Rẻ 005
ke-tivi-gia-re-006
Kệ Tivi Giá Rẻ 006
Kệ dưới 2.2*0.3m, kệ trên 2.4*1.2m
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 9.800.000 VND
Kệ trên trái 1.1*1.2m, kệ trên phải 2.4*0.3m
Kệ dưới trái 1.8*0.6m, kệ dưới phải 1.8*0.4m
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 7.400.000 VND
ke-tivi-gia-re-007
Kệ Tivi Giá Rẻ 007
ke-tivi-gia-re-008
Kệ Tivi Giá Rẻ 008
Kệ dưới 3.2*1.2m. Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 7.100.000 VND
Kệ trên trái 1.2*0.25m, kệ trên phải 1.0*1.0m
Kệ dưới trái 1.2*0.25m, kệ dưới phải 1.0*0.5m
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 5.900.000 VND
ke-tivi-gia-re-009
Kệ Tivi Giá Rẻ 009
ke-tivi-gia-re-010
Kệ Tivi Giá Rẻ 010
Kệ trên trái 1.2*0.3m, kệ trên phải 1.2*0.3m
Kệ dưới 2.4*0.3m. Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 8.500.000 VND
Kệ trên phải 0.3*1.3m, kệ dưới 2.2*0.3m
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 5.500.000 VND
ke-tivi-gia-re-011
Kệ Tivi Giá Rẻ 011
ke-tivi-gia-re-012
Kệ Tivi Giá Rẻ 012
Kệ dưới 1,8*0,35 m ,trên 4 kệ 1,2*0,3 m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 8.000.000 VND
Kệ dưới 2,0*0,5m ,kệ bên trái 1,0*2,4 m
Kệ bên phải 1,2*1,2m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 15.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-013
Kệ Tivi Giá Rẻ 013
ke-tivi-gia-re-014
Kệ Tivi Giá Rẻ 014
Kệ dưới 1,6*0,42 m. Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 4.700.000 VND
Kích thước 2,4*2,1m.Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 11.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-015
Kệ Tivi Giá Rẻ 015
ke-tivi-gia-re-016
Kệ Tivi Giá Rẻ 016
Kệ dưới 1,8*0,35 m ,trên 4 kệ 1,2*0,3 m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 8.000.000 VND
Kệ dưới 2,0*0,5m ,kệ bên trái 1,0*2,4 m
Kệ bên phải 1,2*1,2m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 15.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-017
Kệ Tivi Giá Rẻ 017
ke-tivi-gia-re-018
Kệ Tivi Giá Rẻ 018
Kệ dưới 1,6*0,42 m. Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 4.700.000 VND
Kích thước 2,4*2,1m.Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 11.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-019
Kệ Tivi Giá Rẻ 019
ke-tivi-gia-re-020
Kệ Tivi Giá Rẻ 020
Kệ dưới 1,8*0,35 m ,trên 4 kệ 1,2*0,3 m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 8.000.000 VND
Kệ dưới 2,0*0,5m ,kệ bên trái 1,0*2,4 m
Kệ bên phải 1,2*1,2m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 15.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-021
Kệ Tivi Giá Rẻ 021
ke-tivi-gia-re-022
Kệ Tivi Giá Rẻ 022
Kệ dưới 3.5*0.25*.0.6*0.4m, kệ trên trái 1.8*1.2*0.3m
Background 1.8*1.9m, 2 đợt. Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai
Giá: 14.500.000 VND
Kích thước 1.6*0.35m. Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 4.500.000 VND
ke-tivi-gia-re-023
Kệ Tivi Giá Rẻ 023
ke-tivi-gia-re-024
Kệ Tivi Giá Rẻ 024
Kệ dưới 1,8*0,35 m ,trên 4 kệ 1,2*0,3 m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 8.000.000 VND
Kệ dưới 2,0*0,5m ,kệ bên trái 1,0*2,4 m
Kệ bên phải 1,2*1,2m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 15.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-025
Kệ Tivi Giá Rẻ 025
ke-tivi-gia-re-026
Kệ Tivi Giá Rẻ 026
Kệ dưới 1,6*0,42 m. Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 4.700.000 VND
Kích thước 2,4*2,1m.Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 11.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-027
Kệ Tivi Giá Rẻ 027
ke-tivi-gia-re-028
Kệ Tivi Giá Rẻ 028
Kệ dưới 1,8*0,35 m ,trên 4 kệ 1,2*0,3 m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 8.000.000 VND
Kệ dưới 2,0*0,5m ,kệ bên trái 1,0*2,4 m
Kệ bên phải 1,2*1,2m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 15.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-029
Kệ Tivi Giá Rẻ 029
ke-tivi-gia-re-030
Kệ Tivi Giá Rẻ 030
Kệ dưới 1,6*0,42 m. Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 4.700.000 VND
Kích thước 2,4*2,1m.Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 11.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-031
Kệ Tivi Giá Rẻ 031
ke-tivi-gia-re-032
Kệ Tivi Giá Rẻ 032
Kệ dưới 1,8*0,35 m ,trên 4 kệ 1,2*0,3 m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 8.000.000 VND
Kệ dưới 2,0*0,5m ,kệ bên trái 1,0*2,4 m
Kệ bên phải 1,2*1,2m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 15.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-033
Kệ Tivi Giá Rẻ 033
ke-tivi-gia-re-034
Kệ Tivi Giá Rẻ 034
Kệ dưới 1,6*0,42 m. Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 4.700.000 VND
Kích thước 2,4*2,1m.Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 11.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-035
Kệ Tivi Giá Rẻ 035
ke-tivi-gia-re-036
Kệ Tivi Giá Rẻ 036
Kệ dưới 1,8*0,35 m ,trên 4 kệ 1,2*0,3 m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 8.000.000 VND
Kệ dưới 2,0*0,5m ,kệ bên trái 1,0*2,4 m
Kệ bên phải 1,2*1,2m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 15.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-037
Kệ Tivi Giá Rẻ 037
ke-tivi-gia-re-038
Kệ Tivi Giá Rẻ 038
Kệ dưới 1,6*0,42 m. Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 4.700.000 VND
Kích thước 2,4*2,1m.Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 11.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-039
Kệ Tivi Giá Rẻ 039
ke-tivi-gia-re-040
Kệ Tivi Giá Rẻ 040
Kệ dưới 1,8*0,35 m ,trên 4 kệ 1,2*0,3 m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 8.000.000 VND
Kệ dưới 2,0*0,5m ,kệ bên trái 1,0*2,4 m
Kệ bên phải 1,2*1,2m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 15.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-041
Kệ Tivi Giá Rẻ 041
ke-tivi-gia-re-042
Kệ Tivi Giá Rẻ 042
Kệ dưới 1,6*0,42 m. Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 4.700.000 VND
Kích thước 2,4*2,1m.Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 11.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-043
Kệ Tivi Giá Rẻ 043
ke-tivi-gia-re-044
Kệ Tivi Giá Rẻ 044
Kệ dưới 1,8*0,35 m ,trên 4 kệ 1,2*0,3 m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 8.000.000 VND
Kệ dưới 2,0*0,5m ,kệ bên trái 1,0*2,4 m
Kệ bên phải 1,2*1,2m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 15.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-045
Kệ Tivi Giá Rẻ 045
ke-tivi-gia-re-046
Kệ Tivi Giá Rẻ 046
Kệ dưới 1,6*0,42 m. Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 4.700.000 VND
Kích thước 2,4*2,1m.Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 11.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-047
Kệ Tivi Giá Rẻ 047
ke-tivi-gia-re-048
Kệ Tivi Giá Rẻ 048
Kệ dưới 1,8*0,35 m ,trên 4 kệ 1,2*0,3 m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 8.000.000 VND
Kệ dưới 2,0*0,5m ,kệ bên trái 1,0*2,4 m
Kệ bên phải 1,2*1,2m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 15.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-049
Kệ Tivi Giá Rẻ 049
ke-tivi-gia-re-050
Kệ Tivi Giá Rẻ 050
Kệ dưới 1,6*0,42 m. Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 4.700.000 VND
Kích thước 2,4*2,1m.Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 11.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-051
Kệ Tivi Giá Rẻ 051
ke-tivi-gia-re-052
Kệ Tivi Giá Rẻ 052
Kệ dưới 1,8*0,35 m ,trên 4 kệ 1,2*0,3 m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 8.000.000 VND
Kệ dưới 2,0*0,5m ,kệ bên trái 1,0*2,4 m
Kệ bên phải 1,2*1,2m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 15.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-053
Kệ Tivi Giá Rẻ 053
ke-tivi-gia-re-054
Kệ Tivi Giá Rẻ 054
Kệ dưới 1,6*0,42 m. Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 4.700.000 VND
Kích thước 2,4*2,1m.Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 11.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-055
Kệ Tivi Giá Rẻ 055
ke-tivi-gia-re-056
Kệ Tivi Giá Rẻ 056
Kệ dưới 1,8*0,35 m ,trên 4 kệ 1,2*0,3 m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 8.000.000 VND
Kệ dưới 2,0*0,5m ,kệ bên trái 1,0*2,4 m
Kệ bên phải 1,2*1,2m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 15.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-057
Kệ Tivi Giá Rẻ 057
ke-tivi-gia-re-058
Kệ Tivi Giá Rẻ 058
Kệ dưới 1,6*0,42 m. Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 4.700.000 VND
Kích thước 2,4*2,1m.Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 11.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-059
Kệ Tivi Giá Rẻ 059
ke-tivi-gia-re-060
Kệ Tivi Giá Rẻ 060
Kệ dưới 1,8*0,35 m ,trên 4 kệ 1,2*0,3 m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 8.000.000 VND
Kệ dưới 2,0*0,5m ,kệ bên trái 1,0*2,4 m
Kệ bên phải 1,2*1,2m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 15.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-061
Kệ Tivi Giá Rẻ 061
ke-tivi-gia-re-062
Kệ Tivi Giá Rẻ 062
Kệ dưới 1,6*0,42 m. Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 4.700.000 VND
Kích thước 2,4*2,1m.Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 11.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-063
Kệ Tivi Giá Rẻ 063
ke-tivi-gia-re-064
Kệ Tivi Giá Rẻ 064
Kệ dưới 1,8*0,35 m ,trên 4 kệ 1,2*0,3 m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 8.000.000 VND
Kệ dưới 2,0*0,5m ,kệ bên trái 1,0*2,4 m
Kệ bên phải 1,2*1,2m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 15.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-065
Kệ Tivi Giá Rẻ 065
ke-tivi-gia-re-066
Kệ Tivi Giá Rẻ 066
Kệ dưới 1,6*0,42 m. Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 4.700.000 VND
Kích thước 2,4*2,1m.Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 11.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-067
Kệ Tivi Giá Rẻ 067
ke-tivi-gia-re-068
Kệ Tivi Giá Rẻ 068
Kệ dưới 1,8*0,35 m ,trên 4 kệ 1,2*0,3 m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 8.000.000 VND
Kệ dưới 2,0*0,5m ,kệ bên trái 1,0*2,4 m
Kệ bên phải 1,2*1,2m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 15.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-069
Kệ Tivi Giá Rẻ 069
ke-tivi-gia-re-070
Kệ Tivi Giá Rẻ 070
Kệ dưới 1,6*0,42 m. Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 4.700.000 VND
Kích thước 2,4*2,1m.Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 11.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-071
Kệ Tivi Giá Rẻ 071
ke-tivi-gia-re-072
Kệ Tivi Giá Rẻ 072
Kệ dưới 1,8*0,35 m ,trên 4 kệ 1,2*0,3 m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 8.000.000 VND
Kệ dưới 2,0*0,5m ,kệ bên trái 1,0*2,4 m
Kệ bên phải 1,2*1,2m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 15.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-073
Kệ Tivi Giá Rẻ 073
ke-tivi-gia-re-074
Kệ Tivi Giá Rẻ 074
Kệ dưới 1,6*0,42 m. Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 4.700.000 VND
Kích thước 2,4*2,1m.Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 11.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-075
Kệ Tivi Giá Rẻ 075
ke-tivi-gia-re-076
Kệ Tivi Giá Rẻ 076
Kệ dưới 1,8*0,35 m ,trên 4 kệ 1,2*0,3 m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 8.000.000 VND
Kệ dưới 2,0*0,5m ,kệ bên trái 1,0*2,4 m
Kệ bên phải 1,2*1,2m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 15.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-077
Kệ Tivi Giá Rẻ 077
ke-tivi-gia-re-078
Kệ Tivi Giá Rẻ 078
Kệ dưới 1,6*0,42 m. Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 4.700.000 VND
Kích thước 2,4*2,1m.Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 11.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-079
Kệ Tivi Giá Rẻ 079
ke-tivi-gia-re-080
Kệ Tivi Giá Rẻ 080
Kệ dưới 1,8*0,35 m ,trên 4 kệ 1,2*0,3 m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 8.000.000 VND
Kệ dưới 2,0*0,5m ,kệ bên trái 1,0*2,4 m
Kệ bên phải 1,2*1,2m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 15.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-081
Kệ Tivi Giá Rẻ 081
ke-tivi-gia-re-082
Kệ Tivi Giá Rẻ 082
Kệ dưới 1,6*0,42 m. Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 4.700.000 VND
Kích thước 2,4*2,1m.Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 11.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-083
Kệ Tivi Giá Rẻ 083
ke-tivi-gia-re-084
Kệ Tivi Giá Rẻ 084
Kệ dưới 1,8*0,35 m ,trên 4 kệ 1,2*0,3 m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 8.000.000 VND
Kệ dưới 2,0*0,5m ,kệ bên trái 1,0*2,4 m
Kệ bên phải 1,2*1,2m.
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 15.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-085
Kệ Tivi Giá Rẻ 085
ke-tivi-gia-re-086
Kệ Tivi Giá Rẻ 086
Kệ dưới 1,6*0,42 m. Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 4.700.000 VND
Kích thước 2,4*2,1m.Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 11.000.000 VND
ke-tivi-gia-re-087
Kệ Tivi Giá Rẻ 087
ke-tivi-gia-re-088
Kệ Tivi Giá Rẻ 088
Kệ dưới 2.4*0.55*0.4m, kệ treo 1.0*0.6*0.25m
1 đợt ngang. Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 6.900.000 VND
Kích thước: 2.4*0.65*0.4m
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 5.900.000 VND
ke-tivi-gia-re-089
Kệ Tivi Giá Rẻ 089
ke-tivi-gia-re-090
Kệ Tivi Giá Rẻ 090
Kích thước 1.9*0.6*0.4m. Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 3.800.000 VND
Kệ dưới 2.4*0.3*0.4m, Kệ treo giữa 1.4*0.6*0.25m
Kệ treo trên 2.4*0.2m, Tủ đứng  0.4*2.0*0.25m
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 8.500.000 VND
ke-tivi-gia-re-091
Kệ Tivi Giá Rẻ 091
ke-tivi-gia-re-092
Kệ Tivi Giá Rẻ 092
Kệ dưới 2.8*0.3*0.4m, kệ treo 0.6*0.2m ( 3 kệ)
Tủ treo 0.3*1.2*0.25m (2 tủ), Background 1.0*1.0m
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 6.500.000 VND
Kệ dưới 2.4*0.3*0.4m, tủ treo 2.4*0.8*0.25m
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 8.900.000 VND
ke-tivi-gia-re-093
Kệ Tivi Giá Rẻ 093
ke-tivi-gia-re-094
Kệ Tivi Giá Rẻ 094
Kệ dưới 3.2*0.3*0.4m, tủ trái 2.0*1.2*0.3m
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 12.500.000 VND
Kệ dưới 2.4*0.3*0.4m, tủ treo 0.3*1.2*0.25m
Kệ treo 1.2*0.2m ( 2 kệ). Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 7.500.000 VND
ke-tivi-gia-re-095
Kệ Tivi Giá Rẻ 095
ke-tivi-gia-re-096
Kệ Tivi Giá Rẻ 096
Kệ dưới 2.0*0.4*0.4m, tủ treo phải 0.4*1.2*0.3m
Tủ treo 0.4*1.2*0.3m, kệ treo 1.2*0.3*0.25m
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 12.500.000 VND
Kệ dưới 2.0*0.4*0.4m, tủ phải 0.8*1.2*0.3m
Tủ treo 0.6*1.2*0.25m, kệ treo 1.2*0.25*0.2m
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 12.500.000 VND
ke-tivi-gia-re-097
Kệ Tivi Giá Rẻ 097
ke-tivi-gia-re-098
Kệ Tivi Giá Rẻ 098
Kệ dưới 1.2*0.4*0.4m, tủ phải 0.6*2.0*0.4m
Tủ trái 0.8*1.2*0.3m, kệ treo 1.2*0.25*0.2m
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 13.500.000 VND
Kệ dưới 2.4*0.3*0.4m, tủ treo 1.4*0.3*0.25m
Tủ đứng 0.8*2.0*0.3m. Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 10.500.000 VND
ke-tivi-gia-re-099
Kệ Tivi Giá Rẻ 099
ke-tivi-gia-re-100
Kệ Tivi Giá Rẻ 100
Kệ dưới 3.0*0.4*0.4m, tủ phải treo 0.3*0.8*0.3m (2 tủ)
Tủ treo 0.3*0.8*0.25m, tủ đứng 0.4*2.2*0.25m
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 9.500.000 VND
Kệ treo dưới 2.0*0.3*0.4m, kệ treo giữa 0.6*0.2*0.2m
Kệ treo trên 2.0*0.3*0.3m, tủ treo 0.3*1.2*0.25m (2 tủ)
Gỗ MDF chống ẩm Mã Lai.
Giá: 6.500.000 VND

Hotline: 0914881618
Email: noithatgiarechoban@gmail.com
Địa chỉ: 81A Nguyên Hồng, P.11, Q. Bình Thạnh

Các nguyên tắc chọn kệ tivi gỗ đẹp phong cách hiện đại

Kệ tivi phổ biến trên thị trường là ke tivi đặt ở không gian phòng khách. Tuy nhiên, cuộc sống bận rộn, hiện nay, mọi người có xu hướng đưa cả ti vi vào trong không gian riêng như phòng ngủ, phòng ăn. Thậm chí đối với những gia chủ có điều kiện, không gian căn nhà rộng lớn thì tivi đi kèm kệ đặt được bày trí hầu hết ở các không gian ở và sinh hoạt từ đó phân loại ra kiểu kệ phù hợp: kệ tivi phòng khách, kệ tivi phòng ngủ,…

Vì vậy để chọn kệ tivi gỗ tốt và phù hợp thì Nội thất Việt xin đưa ra vài tiêu chí cơ bản cho các bạn tham khảo:

Khi chọn kệ tivi bạn phải đảm bảo tính tiện nghi, nhiều chức năng sử dụng và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, nhưng với không gian tiện nghi của phòng cách nên chọn những kệ thật đơn giản.
Kích thước phù hợp

Kích thước kệ tivi phù hợp

Bên cạnh mẫu mã đẹp, chất liệu tốt, các ke tivi còn phải phù hợp với kích thước của ti vi và kích thước căn phòng. Với phòng khách bạn có thể chọn kệ to hơn, nhưng với phòng ngủ thì kệ nên có kích thước nhỏ hơn.Chiều cao: chiều cao đứng tivi của bạn phải dựa trên sở thích, nên xem xét các thông số này :

Vị trí tivi của bạn để cao khoảng 70cm, khi trên bộ ghế sofa cũng ta cũng sẽ có cảm giác thoải mái khi xem.Thông thường sẽ căn theo khoảng cách từ kệ tivi đến người ngồi và vị trí của người ngồi xem tivi trên ghế hay dưới sàn, cần đảm bảo được khoảng cách cũng như độ thông thoáng để giải nhiệt cho tivi , nếu bạn sử dụng:

-Kệ tivi đứng : thì độ rộng của chúng phải lớn hơn hoặc bằng với các chiếc tivi để tránh sự chênh vênh mất cân bằng.

-Kệ tivi ngang : ngoài để ti vi còn có thê nhiều thiết bị nghe nhìn khác ngang hàng thì bạn cần chú ý đến chiều sâu của kệ để thích hợp với diện tích phòng.

Về kiểu dáng

Kiểu dáng kệ tivi

Một bố cục nhẹ, hiện đại, đầy đủ công năng của một chiếc kệ tivi gỗ công nghiệp, hiện đại linh hoạt để chủ nhà có thể chọn cho mình phong cách đối xứng hoặc bất đối xứng khi bài trí ke tivi. Cách bài trí tốt khiến cho phòng khách trở nên thoáng đãng mà vẫn đầy đủ chức năng giải trí kiêm tiếp đón khách đến nhà. Ngày nay, các gia chủ thường thiên về việc lựa chọn các kệ có kèm ngăn kéo, các hộc chứa đồ hay thậm chí là giá sách để tạo phong cách thay vì những chiếc tủ ly, kệ tivi riêng biệt như trước. Việc lựa chọn theo hình thức này khiến cănphòng trở nên hiện đại hơn, thể hiện rõ phong cách của khách hàng.

Phù hợp nội thất, phong cách trang trí phòng

Cùng mẫu mã, nhưng vật liệu khác nhau sẽ phù hợp với từng phong cách thiết kế. Việc chọn lựa kệ Tivi đơn giản mà lại khó bởi chúng là tâm điểm của căn phòng, là điểm chú ý đầu tiên của bất kỳ ai khi bước vào đặc biệt là phòng khách. Do đó, cần chọn lựa các kiểu dáng, màu sắc phù hợp với nội thất, tông màu của căn phòng. Màu sáng thường sử dụng cho các phòng khách hiện đại. Nếu phòng khách được trang trí theo phong cách cổ điển, sử dụng nhiều nội thất gỗ với tông màu tối, kệ tivi cũng nên chọn lựa theo xu hướng chọn các sản phẩm có màu gỗ công nghiệp .Bạn có thể chọn những mẫu mã vuông gọn, đường nét hiện đại được làm từ gỗ công nghiệp khiến chiếc kệ càng nổi bật hơn.

Sử dụng đa năng

Kệ tivi đa năng

Chiếc kệ tivi chính sẽ được bổ sung kèm với một vài các hộc ngăn kéo, để giúp để thêm các đồ điện tử khác. Tùy vào nhu cầu của bạn mà bạn nên chọn loại kệ tivi có nhiều hay ít ngăn kéo.. Điều này không chỉ khiến căn phòng trông gọn gàng, rộng rãi hơn mà còn thanh lịch sang trọng nhờ sự kết hợp hiệu quả này.

Một chiếc kệ tivi hiện đại thường không có quá nhiều ngăn kéo để đồ, bởi vì khi đó chúng ta sẽ có cảm giác rối mắt. Nếu nhà bạn sử dụng nhiều đồ điện tử thì nên sử dụng một chiếc ngăn kéo lớn.

Kệ tivi đứng và ngang : thì nên chọn các kệ có nhiều tầng ngăn. Các ngăn bên dưới sẽ là nơi bạn để đầu đĩa, đầu kỹ thuật số hoặc một số loại băng đĩa, sách báo yêu thích thường dùng. Khi đó các tầng được thay bằng các ngăn kéo kín hoặc các ngăn kéo hở, các phụ kiện nghe nhìn sẽ được cất trữ ngay bên dưới mà không mất nhiều thời gian tìm kiếm hoặc thêm các tủ lưu trữ.

Theo dogokientruc

Từ khóa tìm kiếm: ke tivi gia re

Đóng [X]