Tủ bếp – Kệ bếp giá rẻ

Tủ bếp gỗ – Kệ bếp giá rẻ tại TPHCM

Bảng báo giá tủ bếp – kệ bếp

Bảng Giá Tủ Kệ Bếp

tu-ke-bep-gia-re-001
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 001
tu-ke-bep-gia-re-002
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 002
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Acrylic.
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Melamine.
tu-ke-bep-gia-re-003
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 003
tu-ke-bep-gia-re-004
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 004
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Acrylic.
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Melamine.
tu-ke-bep-gia-re-005
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 005
tu-ke-bep-gia-re-006
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 006
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Melamine.
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Melamine.
tu-ke-bep-gia-re-007
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 007
tu-ke-bep-gia-re-008
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 008
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Acrylic.
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Melamine.
tu-ke-bep-gia-re-009
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 009
tu-ke-bep-gia-re-010
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 010
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Melamine.
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Acrylic.
tu-ke-bep-gia-re-011
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 011
tu-ke-bep-gia-re-012
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 012
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Acrylic.
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Melamine.
tu-ke-bep-gia-re-013
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 013
tu-ke-bep-gia-re-014
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 014
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Melamine.
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Melamine.
tu-ke-bep-gia-re-015
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 015
tu-ke-bep-gia-re-016
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 016
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Melamine.
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Melamine.
tu-ke-bep-gia-re-017
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 017
tu-ke-bep-gia-re-018
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 018
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Melamine.
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF Mã Lai phủ veneer xoan đào hoặc sồi.
tu-ke-bep-gia-re-019
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 019
tu-ke-bep-gia-re-020
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 020
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Melamine.
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Melamine.
tu-ke-bep-gia-re-021
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 021
tu-ke-bep-gia-re-022
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 022
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Acrylic.
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Melamine.
tu-ke-bep-gia-re-023
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 023
tu-ke-bep-gia-re-024
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 024
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Acrylic.
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Acrylic.
tu-ke-bep-gia-re-025
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 025
tu-ke-bep-gia-re-026
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 026
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Acrylic.
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Acrylic.
tu-ke-bep-gia-re-027
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 027
tu-ke-bep-gia-re-028
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 028
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Melamine.
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Acrylic.
tu-ke-bep-gia-re-029
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 029
tu-ke-bep-gia-re-030
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 030
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Melamine.
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Melamine.
tu-ke-bep-gia-re-031
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 031
tu-ke-bep-gia-re-032
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 032
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Melamine.
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Melamine.
tu-ke-bep-gia-re-033
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 033
tu-ke-bep-gia-re-034
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 034
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Melamine.
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Melamine.
tu-ke-bep-gia-re-035
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 035
tu-ke-bep-gia-re-036
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 036
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Melamine.
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Melamine.
tu-ke-bep-gia-re-037
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 037
tu-ke-bep-gia-re-038
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 038
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Acrylic.
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Acrylic.
tu-ke-bep-gia-re-039
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 039
tu-ke-bep-gia-re-040
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 040
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF Mã Lai phủ veneer xoan đào hoặc sồi.
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Acrylic.
tu-ke-bep-gia-re-041
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 041
tu-ke-bep-gia-re-042
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 042
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Acrylic.
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF Mã Lai phủ veneer xoan đào hoặc sồi.
tu-ke-bep-gia-re-043
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 043
tu-ke-bep-gia-re-044
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 044
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Melamine.
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Acrylic.
tu-ke-bep-gia-re-045
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 045
tu-ke-bep-gia-re-046
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 046
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Melamine.
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Melamine.
tu-ke-bep-gia-re-047
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 047
tu-ke-bep-gia-re-048
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 048
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Acrylic.
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Acrylic.
tu-ke-bep-gia-re-049
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 049
tu-ke-bep-gia-re-050
Tủ Kệ Bếp Giá Rẻ 050
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Acrylic.
Giá – Liên Hệ: 0914881618
Chất Liệu: MDF chống ẩm nhập Mã Lai, phủ Melamine.

Hotline: 0914881618
Email: noithatgiarechoban@gmail.com
Địa chỉ: 81A Nguyên Hồng, P.11, Q. Bình Thạnh

Những điều kiêng kỵ trong khâu thiết kế tủ bếp gỗ, kệ bếp gia đình

Nhà Bếp là không gian có thể nói là quan trong nhất đối với ngôi nhà bạn. Theo quan điểm xưa và nay nhà bếp là nơi mọi người trong gia đình xum hợp sau 1 ngày làm việc. Ngày nay bếp không những là không gian nấu nướng nó còn là nơi tô điểm cho vẻ đẹp của không gian sống.

Cùng với sự phát triển ngày càng cao của xã hội, tủ bếp đã trở thành vật dụng không thể thiếu. Tuy nhiên trên thị trường hiện nay có rất nhiều cửa hàng nội thất làm về tủ bếp, với mức giá tiền cho mỗi bộ tủ bếp của các cơ sở nội thất cũng khác nhau làm cho các bạn phân vân.

Tôi nghe nói trong phong thủy có 4 điều kiêng kỵ khi xây bếp. Đó là những điều gì? Tại sao phải kiêng?

Trong thiết kế bếp, gia đình có rất nhiều điều nên tránh, trong đó có 4 vấn đề chính như sau:

Thứ nhất là Hỏa kỵ với Thủy nên bếp nấu không được đặt quá gần với khu chứa nước hoặc vệ sinh. Do đó, bạn có thể thiết kế một bàn bếp rộng ngăn cách giữa bếp nấu và bồn rửa, hoặc tách bồn rửa hay bếp nấu ra đảo bếp.

Thứ hai, miệng bếp cần tránh hướng vào cửa khu vệ sinh, vốn là nơi nhiều uế khí.

Thứ ba, đối với thiết kế chung của toàn bộ ngôi nhà, cần chú ý tránh mở cửa chính ra là nhìn ngay thấy miệng bếp. Việc này theo phong thủy xưa sẽ khiến cho “tài phú đa hao”.
Thiết kế một bàn bếp rộng ngăn cách giữa bếp nấu và bồn rửa, hoặc tách bồn rửa hay bếp nấu ra đảo bếp.

Trường hợp bất khả kháng, có thể dùng tủ hay mành rèm, bình phong để ngăn trước bếp, làm giảm luồng khí vận động từ cửa vào bếp.

Tủ bếp đẹp

Thứ tư, không nên để khí thải từ bếp như hơi dầu mỡ, khói, mùi truyền sang các phòng khác. Nếu bếp nằm ở đầu hướng gió thì nên bố trí vách ngăn, hoặc bình phong để làm chuyển hướng luồng khí thổi từ bếp.

Những điều kiêng kỵ không phải là không có lý do. Ví dụ như, xét trên khía cạnh khoa học hiện đại thì việc để cửa chính thông thẳng vào bếp hay để luồng khí thải từ bếp lan sang các phòng khác là điều hoàn toàn không nên.

Bởi khí thải từ bếp luôn mang theo những nguy cơ tiềm ẩn, bất lợi đối với sức khỏe con người. Một ngôi nhà cần phải được đảm bảo thông thoáng, luôn có khí tươi luân chuyển trong nhà.

Nguồn: Phong Thuy va Tu Bep

Từ khóa tìm kiếm: tủ bếp giá rẻ, bán tủ bêp gỗ tphcm, gia tien ke bep, lam ke bep gia re, tủ bếp củ gia rẻ, tủ bếp giá rẻ tại tphcm, tủ bếp gỗ hcm, tủ bếp tp HCM

Đóng [X]